Wat kost mijn uitvaart als ik lid ben?

Als lid van de Uitvaartvereniging Voerendaal heeft u recht op een ledenkorting van maximaal € 2.250 op de kosten van uw uitvaart. Dit bedrag is door de Algemene Ledenvergadering voor 2023 én 2024 vastgesteld. De ledenkorting is het bedrag dat uw nabestaanden in mindering wordt gebracht op de totale kosten van uw uitvaartfactuur.

Wij verzorgen gemiddeld zo’n 130 uitvaarten voor onze leden. Bij de meeste uitvaarten blijkt het bedrag van de ledenkorting niét toereikend te zijn om alle (gewenste) uitvaartkosten te dekken. Voor de hogere kosten ontvangen de nabestaanden van ons een factuur.

Om u een beeld te geven wat tegenwoordig de kosten van een uitvaart zijn, ziet u hiernaast een prijsindicatie van de meest gangbare door leden gewenste diensten/leveringen (prijspeil 2023). De vereniging kent géén winstoogmerk hetgeen betekent dat onze diensten en leveringen tegen kostprijzen bij de nabestaanden in rekening gebracht worden.

Naast de genoemde leveringen en diensten die wij als vereniging zélf verstrekken en/of faciliteren, moeten nabestaanden rekening houden met extra kosten die door andere instanties of ondernemers in rekening gebracht kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bloemstukken, grafrechten verschuldigd aan gemeente of parochie, kosten van grafmonumenten, koffietafel en herdenking-/kerkdiensten. Deze kosten kunnen al snel oplopen tot duizenden euro’s. Als u zelf geen spaarpotje heeft kunt u overwegen om hiervoor elders een kapitaalverzekering af te sluiten zodat uw nabestaanden niet verrast worden met hoge uitvaartkosten. Mocht u lid willen worden ga dan naar de contact pagina of vul het inschrijfformulier in.