Ledenkorting
Ons natura pakket is per januari 2023 vervangen door een ledenkorting voor onze leden.
Dit na goedkeuring door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2022.

Bij een uitvaart komt heel wat kijken. Om u een idee te geven: Verzorging en vervoer overledene, koeling, opbaring, uitvaartplechtigheid, graf- of crematiekist, vervullen van formaliteiten, dragers, rouwbrieven, gedachtenisprentjes….

De ledenkorting is de vergoeding bij overlijden waar u ingevolge het lidmaatschap van de vereniging recht op heeft en dat op de uitvaartnota verrekend wordt met de door de vereniging gemaakte kosten van de uitvaart. Voor 2023 bedraagt de vaste (maximale) ledenkorting € 2.250. Dit bedrag wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

De uitvaartnota die nabestaanden ontvangen zal een gespecificeerd inzicht geven in de totale kosten die de vereniging voor die uitvaart, op basis van de wensen van de nabestaanden, heeft gemaakt. Het bedrag van de ledenkorting wordt op deze kosten in mindering gebracht. Al naar gelang de wensen van de nabestaanden kan een uitvaart duurder uitvallen.

De wijzigingen hebben géén gevolgen voor de dienstverlening door de vereniging. Uitgangspunt blijft dat een uitvaart naar de wens van de overledene en/of de nabestaanden wordt uitgevoerd. Met uw lidmaatschap profiteert u blijvend van lage kosten die wij voor onze diensten en leveringen in rekening brengen. De vereniging kent immers géén winstoogmerk!

Ook als u geen lid bent van onze vereniging kunnen wij tegen gunstige tarieven de uitvaart regelen.