Lidmaatschap

Onze vereniging bestaat uit leden, die hun bijdrage leveren in de vorm van het voldoen van contributie. In het geval van overlijden bieden wij daarvoor een volledig pakket aan diensten. Binnen het werkgebied bieden wij onze diensten aan en nemen u daarmee zorgen uit handen. Wij geven onze leden een korting die elk jaar in de ledenvergadering wordt vastgesteld. De ledenkorting is de vergoeding bij overlijden waar u ingevolge het lidmaatschap van de vereniging recht op heeft en dat op de uitvaartnota verrekend wordt met de door de vereniging gemaakte kosten. Het werkgebied bevindt zich binnen een straal van 30 km van de plaats van vestiging der vereniging. Vindt de uitvaart buiten het werkgebied plaats dan keren wij een bedrag overeenkomstig de op dat moment geldende ledenkorting uit. Uitvaartvereniging Voerendaal is een vereniging, zonder winstoogmerk. Tegen een relatief lage contributie kunnen wij de uitvaart voor u regelen en naar uw wensen uitvoeren.

Mocht u lid willen worden ga dan naar de contact pagina of vul het inschrijfformulier in.


  • Met ingang van 1 januari 2023 verandert de vergoedingssystematiek van onze vereniging
  •