Rouwvrouw

Andersoortige bijstand


In onze en andere culturen kennen we van oudsher mensen die zich met de belangrijke overgangen in het leven bezig houden. Het sterfproces is zo’n overgang. De stervende, net gestorvene of nabestaanden voelen behoefte aan bijstand en rituelen in deze periode. Mensen, die zijn aangesloten bij een kerk of geloofsgemeenschap, vinden die bijstand vaak dáár. Soms echter, is de stervende of zijn de nabestaanden (daarnaast) op zoek naar andersoortige bijstand.


Rouwvrouw/zielenman


In veel culturen begreep men dat het lichaam sterft maar dat de ziel verder reist en dat die reis begint bij het sterfmoment. Een rouwvrouw/zielenman hielp de gestorvene op weg, met kleine rituelen en persoonlijke aandacht. Deze mensen hielpen daarnaast ook vaak bij het rouwproces van de nabestaanden. Door aanwezig te zijn, door te helpen met die overgang van leven naar dood, door passende rituele handelingen uit te voeren.


Ritueel


Een ritueel kan op vele manieren worden vormgegeven. Wat voor elk ritueel belangrijk is, is dat er tijd voor wordt vrijgemaakt, dat het doel bepaald wordt en dat de handelingen verbinding scheppen voor degenen die deelnemen. Een rouwvrouw kan een rol spelen bij een ritueel voor of rondom het sterven, tijdens een wake of uitvaart, of voor de nabestaanden. In een sjamanistisch ritueel wordt er van uit gegaan dat er naast de fysieke wereld ook andere werelden bestaan.


Hedwig Senden


Hedwig volgde de opleiding tot rouwvrouw [link naar www.soulritual.nl]. Zij heeft kennis van de handelingen en (kleine) rituelen die rondom het sterven zo belangrijk kunnen zijn. Bijstand bieden bij angst en pijn bij het sterfproces, het afscheid nemen van de ziel na het sterven, het vorm geven aan een wake. Steeds staan daarbij de wensen van de stervende dan wel de nabestaanden centraal en is er passende ondersteuning in samenspraak met de aanwezigen, in overeenstemming met hun levensovertuiging.


Hoe


Hoe ziet het werk van de rouwvrouw er bij Uitvaartvereniging Voerendaal er dan uit? Een mooi moment om een ritueel vorm te geven, is tijdens een wake. Hierbij kan al dan niet rondom de overledene herdacht worden, de ziel begeleid worden bij de overgang naar de dodenwereld, in stilte gezeten worden, muziek geluisterd worden, herinneringen opgehaald en kunnen er symbolen ingezet worden. Dit kan plaats vinden tijdens het rouwbezoek of bij de sluiting van de kist. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om dag en nacht op elk gewenst ogenblik als rouwvrouw aanwezig te zijn. Inzet zal dus altijd in overleg gebeuren.


Hedwig Senden, rouwvrouw bij uitvaartvereniging Voerendaal.


Wilt u meer informatie over de inzet van een rouwvrouw, mailt u dan naar hedwig@uvzvoerendaal.nl